Sản Phẩm

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ABB

Đóng ngắt và bảo vệ quá tải ngắn mạch cho động cơ
Cần điều khiển loại tay xoay ,đảm bảo tuyệt đối khi vận hành
Tiêu chuẩn IP 20
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60479-1

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI