Sản Phẩm

SERVO YASKAWA

SERVO YASKAWA

  • Độ phân giải vượt trội đến 1.6Khz.
  •   Tự động dò tìm theo thời gian thực nhằm điều khiển tải phù hợp.
  •   Giảm thiểu rung động cho tải.
  •   Chức năng tự động dò tìm tiên tiến
  •   Điều khiển truyền động chính xác cao nhất.
  •   Servopack: SGDV

1/3 AC 230V, 50/60Hz, +10%/-15%, 0,05kW – 1,5kW
3 AC 380V – 480V, 50/60Hz, +10%/-15%, 0,5kW – 15kW

Servomotor: SGMAV, SGMEV, SGMGV, SGMJV, SGMSV
3 AC 230V, 3000min-1, 0,159Nm – 2,39Nm, 50W – 1.5kW
3 AC 400V, 1500min-1, 1,96Nm – 28,4Nm, 0,3kW – 15kW
3 AC 400V, 3000min-1, 0,637Nm – 22,3Nm, 200kW – 7kW

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI