Dịch vụ

Dịch vụ chuyên nghiệp

- Cung cấp tất các các thiết bị dung tròng nghành công nghiệp
- Chuyển đổi công nghệ,cải tạo nhà xưởng
- Hỗ trợ kỹ thuật và lắp đặt hệ thống,dây chuyền sản xuất tự động,
- Thiết kế và thi công các loại tủ điện điều khiển và tủ động lực.
- Bảo dưỡng trang thiết bị công nghiệp….
 
THAI BINH AUTOMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
  SYSTEM DESIGN & PANEN BUIDING